זיו פינקל

התחנה החדשה

סדרת אנימציות שמוקרנות בתחנות אוטובוס, ומציגות את זמן הגעת האוטובוסים.
הנושא המרכזי של האנימציות הוא ישראל וישראליות, והן מחולקות ל-3 סדרות;
תרבות הערסים, פיתוחים ישראלים וקדושה ישראלית.