איה גוב

ארכיון הביזה

ארכיון הביזה הינו פלטפורמה דיגיטלית שמטרתה איסוף מידע ותיעוד של חפצים יומיומיים שנמצאו בבתי פלסטינים שגורשו ואולצו לעזוב ללא יכולת לחזור במהלך מלחמת 1948 ואחריה. מלחמת העצמאות הישראלית והנכבה הכרוכה בה הותירו ישובים, כפרים ובתים פלסטינים ריקים מאדם אך מלאים בחפצים וברכוש. כיום חפצים אלו נמצאים גם בבתים רבים של ישראלים יהודים כקישוטים על ספריות ושידות, במחסנים, או על קירות. הפרויקט מבקש לספק גישה ומידע אודות חפצים אלו במטרה להעלות על פני השטח פרק עלום בהיסטוריה של הקמת מדינת ישראל.