אדוה כהן

פאם

התנועה למודעות לפוריות, שמה לה למטרה לעורר מודעות לפוריות ומחזוריות הגוף הנשי ולהוות הזמנה לאישה לקבל את גופה, להיות בעלת הידע עליו ועל ידי כך לקבל החלטות המתאימות לה. הקמפיין מתכתב עם התודעה הגוברת לנושא בעולם המערבי ועם שיטת המודעות לפוריות הצוברת תאוצה בשנים האחרונות.