עמית מנדה לוי

יומן מחאה

הספר, ״יומן מחאה״, מתייחס לאירועי הפגנות בישראל. לאורך שנות המחאה הכלולות בו הוא חוזר אל האירועים, שבאופני התיאור כמו נוכחים עכשיו, וקיימים בזמן הווה.
הדימויים והמילים חוזרים אל מוקדי ההתרחשויות, נוכחים לנגד העיניים, ומהדהדים את מציאות חיינו.

בספר ארבע מערכות: כלכלית, חברתית, מלחמתית ומדינית. בכל מערכה פרקים של עימות, ביטוי של אירוע הנתון בזמן ובמרחב, צומת של דעות ורגשות, התפרצות שנוגעת בעצם הקיום ממש. החל מן ההפגנה הראשונה בספר (הספר הלבן, 1939) ועד ההפגנות נגד הסכמי אוסלו (1993), לאורך כשישים וחמש שנים. ההפגנות, הקריאות והסיסמאות הן הביטוי החזותי והלשוני הספונטני, המאפשר חקירה ותאור של מעשה המדינה.