סתיו בלחסן

לא לחשוב על פיל ירוק

הצעת קריאה חדשה לספר ״טבע התודעה״ מאת אלן ווטס. עריכה מחדש של הטקסט לחמישה פרקים חדשים, כל פרק בחוברת נפרדת. כל חוברת קיבלה פרשנות חזותית מעולם ויזואלי אחר.