נדב הלוי

אֶנוּמָה אֶלִישׁ

ספר קונצרטינה המספר את סיפור הבריאה הבבלי ומלווה בפרשנות צורנית חדשה לפנתאון האלים השומרי.
עלילה זו נכתבה באכדית ועובדה לעברית על ידי ש. שפרה ויעקב קליין.
הספר הופק ידנית בדפוס משי.