מאיה קדם

פעולות אפשריות

בעידן‭ ‬בו‭ ‬המרחב‭ ‬הציבורי‭ ‬נשלט‭ ‬בידי‭ ‬כוחות‭ ‬תועלתניים, אני‭ ‬מחפשת‭ ‬את‭ ‬נקודות‭ ‬היציאה‭.
‮״‬פעולות‭ ‬אפשריות‮״‭ ‬זהו‭ ‬פרויקט‭ ‬המאגד‭ ‬חיפושים‭ ‬ונסיונות‭ ‬שלי‭ ‬ליצור‭ ‬לעצמי‭ ‬אוטונומיה‭ ‬ומרחב‭ ‬של‭ ‬חירות‭ ‬בעיר‭ ‬ירושלים,‭ ‬העיר‭ ‬בה‭ ‬נולדתי‭ ‬ובה‭ ‬אני‭ ‬גרה‭ ‬כל‭ ‬חיי.
מחפשת‭ ‬אחר‭ ‬מרחבים‭ ‬של‭ ‬הזדמנות‭ ,‬של‭ ‬פוטנציאל‭ ,‬של‭ ‬התקוממות‭.‬