כנרת נעם

מה קורה בשמיים ביום כיפור

על העבודה:

גדלתי בבית דתי. בילדותי, יום כיפור היה עבורי שיא דרמתי ואקסטטי.

במהלך תפילת יום הכיפורים הקהל בבית הכנסת משחזר את עבודת הכהן הגדול בבית המקדש. כך למשל, כשקוראים שעם ישראל השתחווה ביציאת הכהן הגדול מקודש הקודשים כל הקהילה בבית הכנסת משתחווה ומשתתחת על הרצפה.

בפרוייקט הגמר שלי יצרתי סדרה של שבע פרוכות מאויירות סביב השאלה

׳מה קורה בשמיים ביום כיפור׳, מנקודת מבטי המשתנה.

האיורים מורכבים מאורנומטים מהמסורת היהודית ומתבססים על תיאורים מהגמרא, מטקסטים קבליים, ממחזור התפילה ומזכרונות ילדות.

*פרוכת היא הבד המכסה את ארון הקודש בבית הכנסת