טל קרן

חוסר אונים נרכש

חוסר אונים נרכש הוא מושג פסיכולוגי שמתאר תהליך בו העדר שליטה על סיטואציה מביא לדיכאון פסיביות ואדישות. הניסוי כלל שתי קבוצות כלבים ונחלק לשני חלקים: בחלק הראשון – שמו את הכלבים בתוך מתקן עם רגלית, שתי הקבוצות קיבלו שוק חשמלי. קבוצה אחת הייתה יכולה להפסיק אותו בעזרת לחיצה על רגלית ואילו לקבוצה השנייה הרגלית לא עבדה, הם קיבלו את השוק החשמלי בצורה רנדומלית מבחינתם. בחלק השני – שמו את הכלבים בתוך קופסה שצד אחד שלה מחושמל והצד השני ללא חשמל וביניהם יש מחיצה שצריך לקפוץ מעליה. הכלבים מהקבוצה הראשונה למדו מהר מאוד לקפוץ לצד הלא מחושמל ואילו הכלבים שלא שלטו על הפסקת השוק החשמלי שכבו במקום וקיבלו את השוקים מבלי לנסות להימלט מהם. הניסוי מראה שהאדישות והפסיביות לא משתנים גם כאשר הסיטואציה משתנה.