אלון סיון

המערה אשר בשדה המכפלה

מיצג אינטראקטיבי המספר את ההסטוריה של מערת המכפלה דרך סמלים ומוטיביים היסטורים. הפרויקט מתבסס על כתבי דת, עדויות וסיפורים אשר אופן השיטוט והניווט ביניהם מספק תובנות על העברת ידע והבניית נראטיביים היסטורים, אשר מבקשים לשפוך אור על הפוליטיקה של הנרטיב ההיסטורי בראי המערה.