גל צמח

Maze Mower

משחק מחשב בו השחקן עוזר למכסח דשא לצאת ממבוך לפני שהאפלה תשתלט עליו. תנועת מכסח הדשא נשלטת על ידי מחשב ולשחקן היכולת להקים ולהרוס קירות במבוך במטרה לכוון את המכסח ולעכב את האפלה.