אניה ליגאי

מי הם האנשים המלוכסנים האלה שמדברים רוסית?

מי הם האנשים המלוכסנים האלה שמדברים רוסית?

משחק קופסא זה בא לתת תשובות לשאלה שבכותרת, דרך מסע בין אירועים הסטוריים ואישיים, בשילוב סדרות קלפים המתארות סצנות, חוויות ומנהגים שנאלמו כבר.
משחק מבוסס על סיפור האישי, מחקרים מדעים, היסטוריית איור ופרופוגנדה, סמלים אסייתיים וסובייטיים, מאפיינים תרבותיים ישנים ומודרניים ולוגיקת משחק אסיאתי פופולירי.

המסווה של המשחק שולחן מן השורה לגרום לכמה שיותר אנשים להכיר במקצת את אירועי "ההגלייה הקוריאנית"- אירוע בעל מאפיינים של "רצח עם" מוגבל, טראנספר, הרעבה מכוונת ונסיון מחיקת כל סממן לאומי , הראשון בזמנים המודרניים. כל המהלכים שנחשפים במהלך המשחק גורמים לשחקן למבוכה, זעזוע עקב חוסר היכירות מוקדמת עם ההתרחשוות שניתן לקרוא להם "מיני שואה" שנופלת בממדייה רק בהשוואה לשואת ארמנים, בורונדים וכמובן לשואה היהודיתץ סיפור ה"הגלייה" של קוריאנים בברית המועצות מקדימה את כל האירועים מסוג זה בעידן המודרני, אך פחות ידוע ומדוברת. התקווה היא שלאחר היכירות עם המשחק כל בן אנוש ירגיש מחוייב להתעמק בנושא…