איתמר לוי

מפעל האהבה של אפלטון

פרשנות אישית לספר ״המשתה״ של אפלטון, בו אסופת נאומים המציגים פרשנות פילוסופית שונה למהות האהבה. נאומים אלה מהווים את היסודות לתפיסה המערבית של מושג האהבה. הפרוייקט מאגד חמישה נאומים מתוך הספר ומציע פרשנות איורית הממוקמות במפעל לייצור אהבה.

פרויקט גמר בהנחיית זאב אנגלמאיר