צור אדרי, תום פרזמן

תמו

 

מנחים: מיש רוזנוב, דודו מזח, ערן היללי.

במרוקו של המאה ה-20, תמו, עקרת בית יהודייה, פוגשת בזהות הגברית שאחריה התחקתה כל חייה. הסרט מתאר יום בחיי תמו, מתאר את הערגה לעולם הגברי ואת חוויית היציאה מהארון מול עצמו כגבר טרנסג'נדר אחרי עימות מול כוחות החברה השמרנית.