נופר אלפסי

קצוות מפוצלים

מנחים: דניאלה דרר, דודו מזח, מיש רוזנוב, ורוניק ענבר.

שתי אחיות שביניהן יש קשר יוצא דופן, אך למרות החיבור ביניהן הן שונות מאוד זו מזו. הסרט בוחן איך הקשר הזה יכול להרים, לחבר ולקרב, אבל גם למנוע, לעכב ולפגוע.