מעין חיים

370

מנחים:דניאלה שרר, דודו מזח, ורו ענבר, נועה ברמן הרצברג, ערן היללי, טל גדון.

השמש והירח נפגשים בליקוי חמה כל 370 שנה רק לדקות אחדות, ונפרדים בידיעה שייפגשו רק בעוד 370 שנה