גילי שאנן

בית תפוס

 

מנחה: מאיה ז"ק

זוג חי בביתו בהרמוניה נוחה בין מרחבים אינדיבידואליים של כל אחד מהם לבין שגרה זוגית מרוסנת. הרהורי לב על אפשרות לידת תינוק מקבלים נוכחות ההולכת ומתעצמת, אך עליה לא מדובר בגלוי. הגורם הזר מערער את שגרת הזוג ודוחק אותו ממרחב המחיה שלו. בית הבובות מצייר את הזוגיות כעבודת מלאכה שיש לשקוד עליה, ומערער על ראיית הזוגיות כספונטנית או כאותנטית.