עמית נודל

השעה היא תמיד שעת תה

 

מנחים: רונן לייבמן, ערן היללי.

אנחנו חיים במציאות שבה ממהרים לתת כותרות לנושאים ולהמציא מושגים חדשים שמנסים לתאר ולו במעט את מה שעובר עלינו. הסרט עוסק בחוויה שלי מול מערכת בריאות הנפש בארץ כמתבגרת וכבוגרת, כשבעלי מקצוע אבחנו אצלי בכל פעם בעיה אחרת.