רשף שחף

עתניאל

העבודה מתעדת את היישוב שבו גדלתי – בתים, חצרות, מבני קהילה. עתניאל הוא יישוב דתי בדרום הר חברון, משפחות. בעשורים 140 ובו גרות כ-60השוכן סמוך לכביש האחרונים ידע המקום אבדות רבות בעקבות אירועי הטרור שפקדו את תושביו. בני משפחתי ואני עזבנו את עתניאל זמן קצר אחרי אירועי , ביניהם פיגוע ירי אל עבר 2016הטרור שהתרחשו בשנת בני משפחת מרק ופיגוע דקירה בבית משפחת מאיר.
סדרת התצלומים מבקשת ליישב את הפער בין תפיסת הבית המוגן והקהילה המגוננת לבין תחושת האיום וחוסר הביטחון הקיומי. אני מצלמת במקום לאחר המקרים, צילום של שרידים, של בית מתפורר. הצילום מאפשר לי להתבונן מחדש על המקום שהיה ביתי, לפרק את תמונת הילדות האחידה לשברי דימויים, לחשוף שכבה נוספת בסיפורו של היישוב, להעיד על עברו ואולי אף לרמוז על עתידו.