קורל מרקוביץ'

הגירה

בעבודת וידיאו דו-ערוצית אני יוצאת למסע כפול – בתוך מישראל לרומניה; 2004ארכיון צילומים של סבי שהיגר בובאמצעות צילומים שערכתי במהלך הקיץ האחרון כשנסעתי לבקר אותו בפעם הראשונה.
באמצעות קריאה מחודשת של המציאות אני עוסקת בפערי הזמן של שני המצבים: המסך הימני מתאר את המסע של לאסוף מסמכים כדי לחדש את האזרחות 2003סבי בשנת הרומנית שנשללה ממנו כאשר עלה לישראל לאחר מלחמת העולם השנייה. המסך השמאלי מתאר את המסע שלי כנכדה, שצולם ללא היכרות עם חומרי ארכיון המשפחה. רק לאחר מעשה התגלה הדמיון בין שני הדוקומנטים.
עבודתי עוסקת בחשיבה על מושג הזמן דרך פרקטיקת הצילום. שתי טכניקות צילום וידיאו מעידן טכנולוגי שונה ), עוקבות זו אחר זו. באמצעותן אני בוחנת תפיסות VHS, SLR( שונות בנוגע להגירה. סבי תיעד את מסעו כתייר בארץ זרה, הוא לכד את הרגעים שהיו חשובים בעיניו להנצחה. לאחר זמן לא רב היגר למרחב של הדימויים שלכד במצלמתו, והם נעשו שייכים לעולמו. אני עושה שימוש בצילומיו ומטמיעה אותם בעולמי.