צליל דקלו

צליל דקלו

תנועה מייצרת זרימה, זרימה מובילה לאנרגיה, אנרגיה יוצרת נשימה שמקיימת חיים, וחיים יוצרים תנועה. תנועה היא חלק בלתי נפרד מחיינו. היא מלווה אותנו ביום־יום בלי שאנו מקדישים לה מחשבה יתרה – מהרגעים הקטנים והפשוטים ועד לרגעים הגדולים והמשמעותיים בחיינו. צפייה ממושכת בתנועה ומשיכה לא מוסברת אל תוך העולם המופלא של התנועה עוררה בי מחשבות ורגשות שקשה לפעמים לבטאם.
העבודות בפרויקט בוחנות קושי זה באמצעות שינוי המרחב והזמן של האובייקט בהעברתו אל תוך העולם המטאפיזי שבו הוא ממשיך לנוע בחופשיות. חופשיות זו מתאפשרת באמצעות מסע מחקרי ורגשי שעברתי, תוך יצירת מערכות יחסים בין-אישיות שנבנו עם המצולמים. לאלו מצטרפות טכניקות דיגיטליות משולבות בחומר המאפשרות לצופה לַדמות תנועה בתוך האובייקט הקפוא. דבר זה מתבטא בעיצובו של חלל התערוכה אשר רובו מורכב מעבודות נייר, כמה מהן מעין פסלים קינטיים, ומקצתן פועלות תוך חיקוי ממדים מציאותיים המעצימות את התחושות אצל הצופה. התנועה נוצרת בשנית דרך הסיטואציה עצמה המתרחשת במרחב חלל התערוכה היוצרת מעין סגירת מעגל.