עדי סלע

משפחה לא בוחרים

"כל המשפחות המאושרות דומות זו לזו אך האומללות אומללות כל אחת בדרכה" (מתוך: אנה קרנינה)
דרך מערכות היחסים המתהוות בתוך התא המשפחתי הפרטי שלי, עבודתי מבקשת לתאר את יחסי הכוחות הקונבנציונליים והמסורתיים המבנים את ההיררכיה המשפחתית ואת הרלוונטיות שלה כמבנה תרבותי אוניברסלי.
התערוכה מורכבת ממקבץ עבודות וידיאו שנעשו בשיתוף פעולה עם בני משפחתי לאורך שנה. בכל עבודה הם התבקשו על ידי לבצע פעולות לא שגרתיות מול המצלמה. הוראות פעולה שניסחתי עבורם התגבשו מתוך מנעד של מקורות: בכמה מהן יש ניסיון לשחזר זיכרונות ילדות פרטיים, מקצתן מבוססות על פעולות היום־יום השגרתיות בחיי המשפחה ואחדות מהן מושפעות מההיסטוריה של האמנות, הווידיאו והפרפורמנס.
משך הפעולה והמונוטוניות שלה חושפים את האבסורד שבה, מעלים שאלות לגבי אינטימיות, שליטה וגבולות.