מולי גולדברג

גיבורים

עבודה זו היא עבודה תיעודית המורכבת מליווי מצולם וראיונות עם דמויות מובילות במאבק לקאנביס הרפואי ולמען הלגליזציה של הקנאביס. א/נשים, שלמרות קשיים וניסיונות דיכוי מטעם המדינה, ממשיכים במאבקם להשגת אישור טיפול יעיל ולהפסקת ההתנכלות לרפורמה.
התיעוד נבע מהרצון שלי ליצור עבודה משמעותית אשר תשפיע על קידום זכויות אדם ותסייע לחולים ולצרכנים החווים פגיעה בזכותם למצוא מרפא ומזור לסבלם ולממש את זכות האדם על גופו.
ככל שהעמקתי את הלימוד על המאבק הבנתי את הבורות הציבורית שקיימת בעקבות תעמולה ואילוצים שקריים המסתירים חוסר הקשבה, אינטרסים כלכליים, עיוורון והתעמרות מצד
המוסדות הממשלתיים.
במשך חודשים רבים עקבתי אחר המאבק ובחרתי מתוך התיעוד
הרב שנאסף להתמקד בעבודות וידיאו של חמישה אנשים הנתפסים בעיניי כגיבורים. במילים שלהם הם מתארים דרך סיפור חייהם את חשיבות המאבק למען קנאביס רפואי וללגליזציה
של הקנאביס.
חמשת הגיבורים הם: אורין פנסו, גדי וילצ'רסקי, מאיר קדוש, ניר יופטרו (המלאך), רון צפריר. זכויות אדם – קנאביס רפואי – לגליזציה!