מאי חרבאוי

היסטריה

העבודה נוצרה מתוך רצון לשתף במצב נפשי קיצוני ובחוויה רגשית עוצמתית. אולם הניסיון לייצג טראומה נועד מראש לכישלון ועוסק בחוסר האפשרות לחלוק את ביטוייה
עם האחר.
בעקבות הנטייה המאפיינת רבים במצב זה, להתנתק ולברוח מהמציאות, לחיות במציאות אלטרנטיבית, במצב של שיטוט תמידי ללא יעד – היעדר רצף נרטיבי, הֶ ְק ׁ ֵשר ומיקוד, הם האמצעים האמנותיים של עבודת הוידיאו.
העבודה צולמה במבנה מקוטע המעיד על רצון להכחיש ולהסתגר יחד עם הצורך בהכרה או בהכרזה על זיכרון פעיל ומתהווה של התמודדות עם מציאות במאבק.