מאי אלימלך

״אלף תשע מאות שמונים ושש״

בחורה צעירה וחסרת ניסיון יוצאת למסע הצטיידות בכישורי חיים. היא הולכת ללמוד מאישה גדולה ומנוסה. האישה הגדולה מסכימה להכניס אותה לביתה ולהעניק לה מניסיונה. בעוד שהבחורה הצעירה אסירת תודה, הרי האישה הגדולה מזהה את חולשתה וגונבת את קולה של הצעירה.
הבחורה הצעירה נותרת אילמת, אם לא היה לה כלום, עכשיו אין לה גם דבר. היא מתחילה להניע את שפתיה על הרקע של קולות אחרים שהיא שומעת. כך לפחות כלפי חוץ נראה שמשהו בוקע ממנה. היא לא מוותרת והולכת לחפש את קולה הגנוב. האם קולה יחזור אליה? האם תפגוש אישה גדולה נוספת?