יואב זיס

מושב עובדים

סדרת התצלומים מתמקדת בבתי סוכנות במושבי עובדים שהקימה ההתיישבות הציונית. מקומות מגורים אלו נועדו לעובדי חקלאות מחוץ לערי המפעל, בחלקיה השונים של הארץ.
בסדרה 'מושב עובדים' נבחרה נקודת מבט דומה ומרחק זהה מהבתים וכך נוצר קשר בין גבולות המגרשים לבין פעולת הצילום של הבתים. הגבול הוא כמעין חוצץ המפריד בין חיי הפרט והפרטים הנמצאים בחזית המבנה לבין הצלם. עקרון זה מדגיש את המתח בין שמירת הזכויות של כל אדם לפרטיות לבין חופש הקניין.
בחלוף השנים, בלי פיקוח והסדרה נוצרו במגורים פערים גדולים בין בית לבית וכאוס במרחב הציבורי והפרטי. פרויקט הצילום מאמץ נקודת מבט להסתכלות על תרבות הדיור שהתפתחה במציאות הישראלית. תרבות דיור זו דוגלת בחוסר הסדרה הנותנת ביטוי ליחסי כוחות חברתיים ולפערים כלכליים היוצרים את הבעיות במרחב החברתי.
חוסר ההסדרה והתקנות מייצרים שלל הפרעות למשתמשי המרחב הציבורי בשגרת היום יום החל משיבוש מדרכות ועד להליכים ביורוקרטיים ממשלתיים.