הראל גלבוע

המקום הנמוך בעולם

יצא הנרי פוקס טלבוט, אבי הצילום, למסע תיירותי 1840בשנת באיטליה. בעודו נחשף ליופיו של הטבע הזר, חשב כיצד ניתן יהיה לקבע יופי זה לנייר. מאז ועד עתה, הצילום נעשה חלק בלתי נפרד מהחוויה התיירותית.
התייר הוא אספן של דימויים. עבורו, הדימויים מייצגים חוויות שבעזרתם הוא מבקש ללמוד על הדברים כהווייתם ועל מקומו האפשרי בעולם. אם כן, החוויה התיירותית אינה התנסות בדברים, אלא בייצוגם. זוהי פרקטיקה העוסקת בארגון העולם באמצעות דימויים.
העבודה נוצרה במהלך שלוש השנים האחרונות שבהן אני מביט בחוויה התיירותית בשעה שאני יוצר דיאלוג עם הדימויים של מרחב ים המלח המובנים בתוכי. הצילום מצביע על יחסי כוחות ביני לבין העולם. הדימויים משמשים אמצעי שיווק ובזאת יוצרים סיפור דמיוני. אני צורך אותם ומוכר מחדש.
אני מתמסר לאקזוטיקה של המרחב, לחוויה התיירותית, ויוצר פורטרט של ייצוג. המרחב נעלם, מיטשטש. כול שנשאר הוא הדימוי. ים המלח הפך לשום מקום. הים ההולך ונעלם נותר יותר דימוי מאשר דבר-מה ממשי.