ג׳ובאני פקוסה

ג׳ובאני פקוסה

לאחר מות אבי בינואר האחרון, התחלתי לחפש בארון תמונות ישנות. אני זוכר שראיתי את הצילומים האלה בילדותי בבית הישן של משפחתי, בבית לחם. אימי, אחי ואני עזבנו אותו בזמן האינתיפאדה השנייה ואבי נשאר מאחור.
למעלה מאלף תצלומים שנשמרו מסודרים בקפידה בשתי מגירות מגוללים את הסיפור של משפחתי. הם מציגים את בני המשפחה המורחבת שלי ומתעדים את חיי היום־יום שלהם מגיל צעיר. בין התמונות מצאתי גם תשלילי שקופיות, שאחד מהם תפס את עיני. תמונה רשמית של משפחת סבי .1960ג'ודה שצולמה בסטודיו ׳שאמייה׳ בבית לחם, בסביבות
במהלך השנים הופרדו כמה מבני המשפחה בעקבות מלחמות באזור. שתי אחיות עברו בין בית לחם, כווית וירדן, ואחרות עברו לירושלים עם בעליהן להקים משפחות משלהן. רק אחות אחת נשארה בבית לחם.
הפרויקט מבקש לאחד את האחיות הנותרות המתגוררות היום בעמאן, בירושלים ובבית לחם באמצעות דיוקנאות שצולמו בבתיהן, בשל חוסר האפשרות להפגיש ביניהן באותו המקום בגין גילן המבוגר והקשיים הגיאוגרפיים והפוליטיים, תוך שימוש באותה טכניקה שבה צולמה התמונה המקורית .)4X5 שנה במצלמה בפורמט גדול (60לפני