קריסמן גבריאל

מרחבי

 

מנחה: ערן לדרמן

אנשים זקוקים למרחב אישי. איך מייצרים מרחב כזה בתוך סביבה פתוחה וחשופה?

במערכת החינוך של המאה ה־21, הצרכים המתחדשים מובילים לשינוי באופי הלמידה שבתורו תובע התאמה מחודשת של המרחב הלימודי. על המרחב החדש לפעול בצורה משתנה המאפשרת מגוון אינטראקציות לימודיות. מרחבי הוא מערכת דינמית של הגדרת מרחבים אישיים או קבוצתיים באמצעות מבנה כיפה אקוסטי. המטרה היא לייצר "איים" מבודדים, מבלי לפגוע בערך המרחב הפתוח המשותף.

 

צילום: עודד אנטמן