לוי איציק

Orion – מערכת כלי בישול ללקויי ראיה

מנחה: הדר שפירא

בשנים האחרונות נתפס הבישול כפעילות פנאי חברתית ותרבותית ועמו עלתה חשיבותם של כלי מטבח מונגשים. Orion היא סדרת כלי מטבח המעודדים בישול בקרב לקויי ראיה על ידי מתן שליטה, ביטחון וייעול זמנים. סביבת המטבח מאתגרת ולעיתים אף גורמת לאי נוחות. בפרויקט פותחה שפה טקטילית וצורנית המשולבת בכלים, ומתמקדת במתן אוריינטציה למשתמש, בין אובייקט לאובייקט לחומר גלם ולסביבתו. הכלים עוצבו במטרה ליצור הנגשה נורמטיבית ולא מבדלת.

צילום: יוסי רוט