יצקוביץ גלעד

Reflect – מפזר אור שמש להארת חללים

מנחה: פרופ' חנן דה-לנגה

Reflect  הוא אובייקט לפיזור אור שמש טבעי בחללים פנימיים. הפרויקט מציג כמה קווי מחשבה על המקשתת שבין המכני לתפיסתי. האובייקט נוצר מתוך חשיבה לוגית שונה מן התפיסה הגורסת כי ”ככל שהאוטומציה משוכללת יותר, אזי האובייקט יותר מתקדם“, ומנסה לתת תשובה שונה לשאלה: מה הוא חידוש במוצרים עתידיים? Reflect דורש לשם הפעלתו עיסוק פיזי ותפיסה מרחבית אשר מקנים לו ערכי עיצוב ייחודיים.

 

צילום: גלעד יצקוביץ