יהושע קובי

Neophilia – Love of What is New

מנחה : פרופ' שמואל קפלן

 

המרוץ אחר הדבר הבא מוביל לתהייה מהו ״דבר חדש״, האם הוא בר־זיהוי?

היכן עובר הגבול בין המוכר למנוכר? עד כמה הוא מסתיר, מרמז או צועק "אני הוא הדבר!"

בפרויקט בחנתי מהו "אייקון" וכיצד הוא מתקבע. כאסטרטגיה לשינוי הפרדיגמה העיצובית של מוצרים יום־יומיים, התנסיתי בפירוק פרוגרמות מוכרות ובשלילת "האמת" שלהן במטרה לצאת מההתקבעות האייקונית ולאפשר חדשנות פונקציונלית, עושר חומרי וקידום מעמדם של מוצרים אלה בזמן שאינם בשימוש.

 

צילום: עודד אנטמן