הדר עמית

Alma Mater – Artificial Womb System

מנחה: דב גנשרוא

 

מהו עתידו של הגוף האנושי?

הטכנולוגיה מאפשרת לנו לפרוץ את גבולות הביולוגיה. האם תסכים הביולוגיה לשתף פעולה?

בעבודתי אני מציע עולם שבו גבר נושא ברחמו עובר ובעיית פוריות בקרב נשים אינה מהווה מחסום.

Alma Mater היא מערכת רחם מלאכותי היוצרת חיים באמצעות חיבור אל התשתיות הקיימות בגופנו.

עולם חדש ומופלא.