גולובוצקי נסטיה

Live. Move. Play.

מנחה: פרופ' חנן דה-לנגה

צורת החיים הצעירה והאורבנית מתאפיינת בהרבה חופש, תנועה וחוסר מחויבות.

אנו מחליפים את החללים שבהם אנו חיים, אשר משמשים אותנו לצרכים מגוונים, בתדירות גבוהה מאי פעם. חללים אלה טומנים בחובם שני אילוצים עיקריים:

הם לא שייכים לנו ולכן אנחנו לא יכולים לשנות אותם, אלא רק לשחק בתוכם.

הם הולכים וקטנים ומאלצים אותנו להסתגל לגודלם.

מתוך אילוצים והזדמנויות אלו נוצרה מערכת ריהוט המתאימה את עצמה לצורת חיים זו.

 

צילום: אריק פרייס