Sunshine Levy

חזרה לשגרה

משחק לוח בו מטרת השחקנים להגיע למטלות היומיום שלהם כמה שיותר מהר תוך שהם נשארים בקרבת המרחב המוגן. המשחק ממחיש את החוויה האישית שלי כתושבת עוטף עזה.