נעם קלומק

נעם קלומק

מותר לגעת!

חומרי יציקה מגוונים, גלזורה, צובענים קרמיים, מתכת, מוטות נירוסטה.

תבניות, חירור וניקוי ידני, ריסוס, השחלה של היחידות, ריתוך.

 

"…אין אנו יורשיו של מוזיאון, ולא באנו לעולם להסיר בסבלנות את האבק מעל מוצגים

או כדי לצחצח את הזגוגיות ולהוליך להקות של מבקרים 

הולכים על בהונותיהם משכיית חמדה לשכיית חמדה. 

אין אנו קיימים אך ורק כדי לשמר: מסורת אבות או פלאי טבע, זיכרונות ילדות או חפצי קודש.

פן יהיו חיינו לחיי פולחן. העולם אינו מוזיאון. גם הטבע אינו מוזיאון. גם התרבות אינה מוזיאון,

מותר לגעת!

מותר להזיז, לקרב, להרחיק, לשנות ולהטביע את חותמנו אנו. גע באבן, גע בחי, גע בזולת.

כיצד לגעת? אם הייתי צריך לסכם זאת על רגל אחת ובמילה אחת, הייתי אומר:

באהבה"

 

אהבת הארץ: נגד שמירת הטבע / עמוס עוז