דגנית מרמרלי

אמא מתובנתת

אובייקטים אשר בנויים מדימויי גוף ודימויים של חפצים מהבית הופכים להררים עשויים
שכבות עדינות, אחת על גבי השנייה, טופוגרפיה של עצמי.
עיבוד ממוחשב יוצר קווים המייצרים דימויים, הקטנה, הגדלה ושכפול מרובה של דימוי.
הדימויים עוברים לחיתוך בְּדִיוק מרהיב בניצוחה של מכונת הלייזר על גבי קרטוני ביצוע.
צורות מודבקות זו על גבי זו כך שנוצרים הררים, טופוגרפיה, גבעות של גוף נשי וגבעות של
אובייקטים ביתיים. המודלים עוברים תהליך של תיבנות. חומר יציקה נשפך אל התבניות
ומתקבלים אובייקטים מרובי שכבות, מפותלי גוף. לעתים הצורות עוברות מניפולציות ידניות
בסמוך לחליצה מהתבנית, כאשר החומר עדיין רך.
ריבוי ושכבות מקיימים דיאלוג עם שכבותיה הרבות של האישה, האמא. הדהוד למורכבותה
ולתפקידיה המרובים.

אני אם מתובנתת

חומרים וטכניקה: חומר יציקה, תבניות, צביעה במלחים, זיגוגים, שריפה גבוהה