אדר מיכאל סגלי

אֶתֶר

בפיזיקה ובפילוסופיה, נחשב האֶתֶר  לחומר הממלא את כל המרחב.
האתר לא זורם יחסית לתנועת כדור הארץ בחלל – ולכן בעצם האתר לא קיים כתווך בעל
משמעות פיזיקלית.
הרעיון לקיומו של האתר שאב השראתו מ"הפחד מפני הריק" (horror vacui)) שמקורו ביוון
העתיקה.
אריסטו כלל אותו כאלמנט החמישי בשל העיקרון לפיו הטבע סולד מריק

במיתולוגיה היוונית היה האתר Αἰθήρ – אוויר עליון. זהו האוויר הטהור אותו נושמים האלים,
בניגוד לאר Ἀήρ, אותו נושמים בני האדם.

חומרי הגלם של עבודותיי הם מרווחים, אור, צל וזיכרון
אתר הינה סדרת תבליטים לבנים של דמויות מחיי, היוצאת מעולם הקירות הלבנים.
הסדרה עוסקת בזיכרון, ובניסיון לבודד ולאצור בחומר את הרגע שחלף.
הריק הינו מושג חמקמק. בניסיון לפסל את הריק, החלל הופך לחומר פיסי הנוכח
במרווח, בצל, ובחלקים החסרים.