שיר רייך

בוידעם

הזיכרון מכיל בתוכו סתירה פנימית ומתחלק לעצם מוצק וברור מול קיום עצמאי ודינמי. העיון בו מעלה
את שאלת בסיסו של האדם, מה מגדיר את זהותו ותפיסת עולמו? הזיכרון הוא חלק מהותי בשאלות אלה
ומתפקד כארכיון, הוא מקדד את המפה הנפשית ומאפשר גישה אליה. ההסתכלות לאחור חוצה את רצף
הזמן הלינארי לשניים, בין הזיכרון הקונקרקטי לעבר המתהווה.