מרסל ביטון

מרסל ביטון

עבודתה של ביטון עוסקת בדתי, המיתי-הרוחני וההיברידי בביטויים הנעים בין עדינות ופגיעות לבין פוטנציאל לאגרסיה. האקט לעיתים קרובות נחרך ונטען במסרים הקשורים לנפשי-הפרטי מחד, וליהודי-תרבותי הקולקטיבי, מאידך.