מיכאל בק

בין האדם למקום

ההקפאה של רגעים פרטיקולריים לכדי ייצוגים מופשטים.

בעבודות ישנן עקבות של נוכחות, שקוראות לצופה להתמסר לאלמנטים הזמניים.

מרחבי העמק (יזרעאל) המשקיפות אל אפשרות של הרמוניה בין האמן לבין כור מחצבתו.