לי רון אשר

השאיבה אל האינסוף.

מקום ללא התחלה וסוף,

רק אמצע.

אור שהוא צל.

צל שהוא נקודה.