ירדן פייקין

שפת הבריכה

כי יש בריכה

ויש סביבה עולם

והיא עולם בתוך עולם

והעולם שסביבה מתקיים בזכות השפה

והבריכה לא נכללת בתוכה.

היכולת שלי לתפוס אותה

היא בשפה שלה,

בהיקפה – היקף הוא קו, וההיקף שלי

הוא העור בו אני נמצאת.

אני כותבת מילים וברווחים שאינן מצליחות

מתבהרים דימויים.