יעל חובב

יעל חובב

אני ניגשת לציור כפי שניגשים לפתרון חידה. בתערוכת הגמר אני מציגה מענה (זמני) לשאלות ציוריות – ביחס לציור באופן כללי, וביחס לאופן שבו אני מעוניינת לצייר. אני "עורכת" את עבודתי מציור לציור, ותוך כדי ציור, בניסיון לפענח איך לצייר, ומה לצייר.