אילת צוויקלר אקרמן

תפיסת חלל

העיסוק העיקרי בעבודות הוא תפיסת האדם את המרחב תוך מחשבה על הגורמים להנעה ולתזוזה של גוף בחלל. והמבט הוא המניע והמוביל את הגוף ומדריך אותו במרחב.
היצירות מכתיבות לצופה את האוריינטציה בחלל ומבקשות ליצור מרחב מקדשי, רוחני המנתק את הצופה ממקצב החיים מחוץ לחלל התצוגה. היצירות פותחות אפשרויות לסביבות עירוניות הנעות בין הריאלי לפנטסטי ומכאן מציעות שוטטות בשדות אפשריים לעומת אלה הפתוחים לדמיון בלבד.