אחיה פַּל

עיר קריות

הקריות, אותו מקום יישוב מצפון לחיפה, מוכרות לנו בחלוקותיהן הרבות: חלוקות מוניציפליות, חלוקות מעמדיות וחלוקות משאבים ומרחבים.

עבודה זו מגבשת אסטרטגיית התערבות שבאמצעותה נקרא את המרחב מחדש כמרחב אחד, תוך שימוש במרקם הקיים ופעולה בנקודות שונות הנמצאות על רצועה אחת מן השדות אל הים. הפרויקט שואף להרחיב ולצרף את סביבות המגורים ולאפשר את הפיכתן של הקריות לאגד ערים.

 

מנחים: אדריכל יוסי קליין, אדריכלית קרין קליר אקרשטיין, אדריכל יואב אוריון.