תמר עופר

Towards a New Architect

A Critical Roadmap for the Freshly Graduated Architect

 

זהו ניסוי רב־תחומי בהבניית מודל מקצועי אלטרנטיבי לפעולת האדריכל בזירה המקומית. זיהוי ואפיון המנגנונים הקיימים הובילו ליוזמת ״רזידנסי״ אדריכלי באירוח הסטודיו העירוני של מוזיאון בת־ים בלב שכונת רמת יוסף. במהלך הרזידנסי נערכו ראיונות, סדנאות, פעילויות, סיורים, ביקורי בית ומפגשים שמהם נגזר קטלוג פעולות. הקטלוג קורא להרחבת טווח הפעולה האדריכלית ומשמש כלי לניתוח הסיטואציה התכנונית ולניסוח העמדה, השותפים והמכשירים הדרושים לְקָרֵב בין האדריכל לממסד ולציבור, ולעגן את מעמדו כקטליזטור לתיווך בין־מגזרי במרחב הציבורי.

 

מנחים: אדריכלית יפעת פינקלמן, אדריכלית דבורה פינטו פדדה.

עוזר הוראה: לירן מסר.