שרון פרי

משק עזר: תשתית רעיונית

קריית חיים מערבית

 

קריות פועלים הן צורות התיישבות סוציאליסטיות בארץ ישראל שהתפתחו כמענה לצורכי הפועלים בארץ. תכנונה של קריית הפועלים התבסס על תקדימים של שיכון עובדים בישראל ובאירופה, וכלל כאלמנט מרכזי את רעיון "משק העזר" – מענה לייצור עצמי בעבודת אדמה. הפרויקט משתמש בערכים התכנוניים ובתשתית הקיימת, ומפרש מחדש את מושג העזר בהתאמה לחברה ולכלכלה בנות זמננו, באמצעות אסטרטגיות אורבניות ובפיתוח מודל לחידוש יחידות המגורים.