שי גונן

City Elastic

מאפיינים רבים מגדירים גבול, הם מועברים כתכנית דו־ממדית ומעידים על המתרחש בו. ככלל, העיר מתקיימת כמערכת סבוכה של אירועים והשפעות משתנות, במיוחד באזורים אשר חולקים גבול. כיצד אפשר ליצור אינטגרציה באמצעות נתונים המתארים גבולות? האם שינויים סטטוטוריים יכולים לפרוץ גבולות? הפרויקט מציע כלים לעיצוב לא ליניארי שעיקרו למפות, להעריך וליצור כמה שכבות וממדים לגישה לתכנון עירוני.

 

מנחים: אדריכל נתנאל אלפסי, אדריכל רפאל דה לה פונטיין.