שירה אליאש

עיר בהפרעה

הפרויקט בוחן כיצד לנוכח התרחבותה המואצת של בית שמש ותהליך ההתחרדות שעוברת העיר, ניתן יהיה לפתח את בית שמש כעיר מגוונת המתפקדת כמרכז עירוני משמעותי בסביבתה. מרכז הלידה המתוכנן על מורדות גבעה בין שכונות מגורים חדשות, נועד לתפקד כמוקד ״הפרעתי״ בבסיסו, הצפוי לשרת את התושבים ובו זמנית לפתוח פתח לכניסה של הבלתי מוכר, הטבעי והחברתי, פנימה אל תוך המציאות העירונית.

 

מנחים: אדריכלית ליאת בריקס אתגר, אדריכל יטב בוסירה, אדריכל טל בדיחי.